Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Zawadzkiem

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do przedszkola

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

ogłasza nabór na 30 wolnych miejsc do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

podstawa prawna:

 • Ustawa z 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zmianami)
 • Zarządzenie nr 187/XXX/2020 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zawadzkie

Postępowanie rekrutacyjne będzie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem:

 • Składanie wniosków wraz z załącznikami ( od 17.02.2020r. do 06.03.2020r.)
 • Weryfikacja wniosków i załączników przez komisję rekrutacyjną (do 25.03.2020r.)
 • Podanie   do   publicznej   wiadomości   listy   kandydatów   zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (do 27.03.2020r.)
 • Potwierdzenie  przez  rodziców  (opiekunów  prawnych)  kandydata  woli przyjęcia do przedszkola (od 03.03.2020r. do 06.04.2020r.)
 • Podanie  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów  przyjętych  i  nieprzyjętych  (do 08.04.2020r.)

 Załączniki do pobrania:

PDFWniosek o przyjęcie do Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem-2020-2021.pdf

PDFOświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej.pdf

PDFOświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.pdf

PDFOświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub_pozarolniczej działalności gospodarczej.pdf

PDFOświadczenie o zamieszkiwaniu kandydata.pdf

PDFOświadczenie o objęciu rodziny nadzorem.pdf

PDFOświadczenie o rodzeństwie kandydata.pdf

Kryteria.png

UWAGA:  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

   Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem informuje, że w związku ze zbliżającą się rekrutacją na rok szkolny 2020/2021, rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 do naszego przedszkola, chcący aby ich pociecha została przyjęta na nowy rok szkolny, powinni złożyć do dyrektora przedszkola deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Dzieci już uczęszczające do przedszkola zostają przyjęte wyłącznie na podstawie deklaracji.

  Zgodnie z Zarządzeniem dyrektora przedszkola Nr 2/2020 i obowiązkiem złożenia deklaracji do 7 dni przed rozpoczęciem się rekrutacji na kolejny rok szkolny informujemy rodziców, że przyjmowanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego będzie trwało w terminie od 16.01.2020r. do 29.01.2020r.

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego 

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego

Deklarację można pobrać także w grupie, do której uczęszcza dziecko lub ze strony internetowej.

Metryczka
 • wytworzono:
  12-05-2019
  przez: Jolanta Momot
 • opublikowano:
  12-05-2019 18:53
  przez: Jolanta Momot
 • zmodyfikowano:
  05-02-2020 18:51
  przez: Jolanta Momot
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zawadzkiem
  odwiedzin: 2448
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Zawadzkiem
47-120 Zawadzkie
ul. Dębowa 13
NIP: 756-10-01-644 REGON: 000531080
Numer konta: 78 8909 0006 2000 0000 0299 0005

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 23 100 (centrala)
fax: 77 46 23 175
e-mail: umig@zawadzkie.pl
strona www: www.zawadzkie.pl