Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do przedszkola

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

ogłasza nabór na 30 wolnych miejsc do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

podstawa prawna:

  • Ustawa z 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zmianami)
  • Zarządzenie nr 187/XXX/2020 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zawadzkie

Postępowanie rekrutacyjne będzie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem:

  • Składanie wniosków wraz z załącznikami ( od 17.02.2020r. do 06.03.2020r.)
  • Weryfikacja wniosków i załączników przez komisję rekrutacyjną (do 25.03.2020r.)
  • Podanie   do   publicznej   wiadomości   listy   kandydatów   zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (do 27.03.2020r.)
  • Potwierdzenie  przez  rodziców  (opiekunów  prawnych)  kandydata  woli przyjęcia do przedszkola (od 03.03.2020r. do 06.04.2020r.)
  • Podanie  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów  przyjętych  i  nieprzyjętych  (do 08.04.2020r.)

 Załączniki do pobrania:

PDFWniosek o przyjęcie do Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem-2020-2021.pdf

PDFOświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej.pdf

PDFOświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.pdf

PDFOświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub_pozarolniczej działalności gospodarczej.pdf

PDFOświadczenie o zamieszkiwaniu kandydata.pdf

PDFOświadczenie o objęciu rodziny nadzorem.pdf

PDFOświadczenie o rodzeństwie kandydata.pdf

Kryteria.png

UWAGA:  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

   Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem informuje, że w związku ze zbliżającą się rekrutacją na rok szkolny 2020/2021, rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 do naszego przedszkola, chcący aby ich pociecha została przyjęta na nowy rok szkolny, powinni złożyć do dyrektora przedszkola deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Dzieci już uczęszczające do przedszkola zostają przyjęte wyłącznie na podstawie deklaracji.

  Zgodnie z Zarządzeniem dyrektora przedszkola Nr 2/2020 i obowiązkiem złożenia deklaracji do 7 dni przed rozpoczęciem się rekrutacji na kolejny rok szkolny informujemy rodziców, że przyjmowanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego będzie trwało w terminie od 16.01.2020r. do 29.01.2020r.

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego 

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego

Deklarację można pobrać także w grupie, do której uczęszcza dziecko lub ze strony internetowej.