Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27.12.2012 r.

PDFUchwała Nr XXVII_216_12 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XXVII_217_12 w sprawie uchwały budżetowej na 2013 r..pdf

PDFUchwała Nr XXVII_218_12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r..pdf

PDFUchwała Nr XXVII_219_12 w sprawie przyjęcia GPPiRPA na 2013 r..pdf

PDFUchwała Nr XXVII_220_12 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.pdf

PDFUchwała Nr XXVII_221_12 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zawadzkie.pdf

PDFUchwała Nr XXVII_222_12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie realizowane przez Powiat Strzelecki.pdf

PDFUchwała Nr XXVII_223_12 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie.pdf

PDFUchwała Nr XXVII_224_12 w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFUchwała Nr XXVII_225_12 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFUchwała Nr XXVII_226_12 w sprawie okreslenia szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości....pdf

PDFUchwała Nr XXVII_227_12 w sprawie postanowienia o odbieraniu przez Gminę Zawadzkie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.pdf

PDFUchwała Nr XXVII_228_12 w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XXVII_314_12 w sprawie przyjęcia planu sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2013 r..pdf

PDFUchwała Nr XXVII_315_12 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2013 r..pdf

PDFUchwała nr XXVII_316_12 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2013 r..pdf

PDFUchwały Nr XXVII_229-264_12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej.pdf

PDFUchwały Nr XXVII_265-313_12 w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej.pdf