Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dzierżawa nieruchomości

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie przeznaczonej do oddania w użyczenia na okres do 3 lat

PDFwykaz.użyczenie.pdf

Opublikowano: 28.07.2020 r.


Wykazy nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy Zawadzkie, oznaczonych jako działki Nr: 1310, 1320/2 z mapy 6, obręb Żędowice, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne na okres do 3 lat.

PDFWykazy.pdf


Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne, na okres trzech lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

PDFwykazy nieruchomości (2).pdf

Opublikowano: 03.03.2020 r.


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres trzech lat.

PDFwykaz nieruchomości - działka Nr 416.6 Zawadzkie.pdf

Opublikowano: 11.02.2020 r.


Stawki czynszu dzierżawnego za nieruchomości gminne w roku 2020. 

PDFZarządzenie w sprawie zasad ustalania wysokości czynszu za dzierżawę.pdf

PDFTabela stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe.pdf

Opublikowano: 02.01.2020 r.


Wykazy nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Zawadzkie, oznaczonych jako działki Nr: 1953, 1972, 1978, 1979, 2002, 2017 z mapy 6 i Nr: 2751, 2790/3 z mapy 7, obręb Zawadzkie, a także Nr: 267, 268 z mapy 2 i Nr: 762/1, 762/2, 763/1, 763/2 z mapy 3 oraz Nr 2040 z mapy 8, obręb Kielcza, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne na okres do 3 lat.

PDFwykazy z dnia 29.11.2019 r..pdf

Opublikowano: 03.12.2019 r.

_______________________________________________________________________________________________________________

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - działki gruntu Nr: 883/3, 883/4, 882/3 z mapy 4, obręb Zawadzkie

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - dz. Nr 883-3, 883-4, 882-3, obręb Zawadzkie.pdf

Opublikowano: 16.07.2019 r.


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat – działka gruntu Nr 398/10 z mapy 2, obręb Zawadzkie.

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat – działka gruntu Nr 398_10 z mapy 2, obręb Zawadzkie..pdf

Opublikowano: 09.07.2019 r.


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia – działki Nr: 750/44, 750/45, 750/46 z mapy 3, obręb Zawadzkie.

PDFInformacja Burmistrza Zawadzkiego o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf

opublikowano w dniu 30.04.2019 r.


PDFStawki czynszów na 2019 r.pdf

Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu i zamieszczeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy od 1 stycznia 2019 r.
PDFRejon Opolska 4.pdf
PDFRejon Zielona.pdf
PDFRejon Waryńskiego.pdf
PDFRejon Nowe Osiedle.pdf
PDFRejon Opolska.pdf
PDFPozostałe.pdf

opublikowano w dniu 04.12.2018 r.

 


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu i zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – część działek Nr: 882/4 i 883/1  z mapy 4, obręb Zawadzkie.

PDFWykaz nieruchomości .pdf

opublikowano w dniu 11.09.2018 r.


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu i zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działki Nr: 487/99 i 488/1 z mapy 2, obręb Zawadzkie,

PDFWykaz nieruchomości do dzierżawy.pdf


opublikowano w dniu 24.07.2018 r.


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu i zamieszczeniu wykazu nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 469/5 z mapy 2, obręb Zawadzkie, przeznaczonej do dzierżawy.

PDFWykaz działka Nr 469_5.pdf

opublikowano w dniu 08.05.2018 r.


PDFInformacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu i zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy .pdf
PDFWykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie przeznaczonych do dzierżawy .pdf


opublikowano w dniu 27.03.2018 r.


PDFstawki czynszu dzierżawnego na 2018 r..pdf

 

Burmistrz Zawadzkiego informuje, że w dniu 28 listopada 2017 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim przy ul. Dębowej 13 w Zawadzkiem, a także na stronie internetowej w/w urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), zostały zamieszczone, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat. Wykazy obejmują:

 1. działkę Nr 371/80 z mapy 1, obręb Zawadzkie, położoną w rejonie ulicy Nowe Osiedle - za Rozdzielnią Energetyczną w Zawadzkiem, przeznaczoną do dzierżawy na cele rolne (ogródki warzywne),
 2. działki: Nr 390/4 i Nr 399/4 z mapy 2, obręb Zawadzkie, położone przy skrzyżowaniu ulic: Waryńskiego i 20 Stycznia w Zawadzkiem, przeznaczone do dzierżawy na cele rolne (ogródki warzywne),
 3. działki: Nr 887, Nr 883/1 i Nr 882/4 z mapy 4, obręb Zawadzkie, położone w rejonie ul. Nowe Osiedle - za Rozdzielnią Energetyczną, w sąsiedztwie terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Zawadzkiem, przeznaczone do dzierżawy na cele rolne (ogródki warzywne),
 4. działki: Nr 1657 i Nr 1716 z mapy 5, obręb Kielcza, położone w obszarze upraw polowych w Kielczy, przeznaczone do dzierżawy na cele rolne,
 5. działkę Nr 501 z mapy 2, obręb Żędowice, położoną w rejonie ulicy Strzeleckiej w Żędowicach, przeznaczoną do dzierżawy pod kontenery na odzież używaną,
 6. działki: Nr 3148/1 z mapy 3, obręb Zawadzkie, położoną przy ul. Paderewskiego w Zawadzkiem, Nr 468/37 z mapy 2, obręb Zawadzkie, położoną za istniejącą zabudową przy ul. Opolskiej 41 w Zawadzkiem
  i Nr 462 z mapy 3, obręb Kielcza, położoną przy ul. Leśnej w Kielczy, przeznaczone do dzierżawy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Nieruchomości opisano bliżej w załącznikach do Zarządzeń Burmistrza Zawadzkiego Nr: 322/XXVII/2017, 323/XXVII/2017, 324/XXVII/2017, 325/XXVII/2017, 326/XXVII/2017, 327/XXVII/2017, 328/XXVII/2017, 329/XXVII/2017, 330/XXVII/2017, 331/XXVII/2017, 332/XXVII/2017, 333/XXVII/2017, 334/XXVII/2017, 335/XXVII/2017, 336/XXVII/2017, 337/XXVII/2017, 338/XXVII/2017, 339/XXVII/2017, 340/XXVII/2017, 341/XXVII/2017, 342/XXVII/2017, 343/XXVII/2017, 344/XXVII/2017, 345/XXVII/2017, 346/XXVII/2017, 347/XXVII/2017, 348/XXVII/2017 z dnia 23 listopada 2017 r.

PDFWykazy nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy .pdf

opublikowano w dniu 28.11.2017 r.


Wykazy nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 1310 i Nr 1320/2 z mapy 6, obręb Żędowice, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne.
PDFwykazy.dzierżawa.1310.1320.2.pdf

opublikowano w dniu 19.09.2017 r.
 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres krótszym niż trzy lata w drodze bezprzetargowej  

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres krótszym niż trzy lata w drodze bezprzetargowej .pdf

opublikowano w dniu 01.08.2017 r.


Wykazy nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 1953, 1972, 1978, 1979, 2002, 2017, obręb Zawadzkie oraz Nr 2040, obręb Kielcza, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne.

PDFwykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf

opublikowano w dniu 04.07.2017 r.


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszonych wykazach:

- nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki: Nr 267 o pow. 0,7810 ha oraz Nr 268 o pow. 0,3100 ha, z mapy 2, obręb Kielcza, położonych w Kielczy, stanowiących własność Gminy Zawadzkie,

- nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 381/6 (część o pow. 0,0358 ha) z mapy 1, obręb Zawadzkie, zlokalizowanej przy ul. Lublinieckiej w Zawadzkiem, stanowiącej własność Gminy Zawadzkie.

PDFinformacja o wykazach.pdf

opublikowano w dniu 11.04.2017 r.


PDFZarzadzenie Burmistrza Zawadzkiego w sprawie zasad ustalania czynszu za dzierzawe nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Gminy Zawadzkie oraz umieszczanie reklam na terenach i obiektacj gminnych - 2017.pdf


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu na okres 21 dni, wykazów nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zawadzkie, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat,

PDF20161003111315170.pdf
 

Data publikacji: 04.10.2016 r.


PDFInformacja o wynikach I przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości- Nr 468_79 i 468_80 oraz Nr 416_6.pdf

Data publikacji: 08.06.2016 r.

 

Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o pierwszych (I) przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości
PDFOgłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o pierwszych (I) przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości.pdf
PDFProjekty umów.pdf

Data publikacji: 26.04.2016 r.

 

Informacja Burmistrza Zawadziego o wywieszeniu na okres 21 dni, wykazów nieruchomosci, stanowiących własność Gminy Zawadzkie, przeznaczonych do dzierżawy na ores do 3 lat, w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.

PDFInformacja z dnia 23 lutego 2016 r.pdf

Data publikacji: 23.02.2016 r.


PDFInformacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu, na okres 21 dni wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat.pdf

Data publikacji: 08.12.2015 r.


PDFInformacja Burmistrza o wywieszeniu wykazu nieruchomości - działki Nr 432_26 w Zawadzkiem, przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat.pdf


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Zawadzkie, oznaczonej jako działka Nr 501, położonej przy ul.  Strzeleckiej w Żędowicach, przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat

PDFInformacja Burmistrza zawadzkiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres trzech lat - działka Nr 501 w Żędowicach.pdf

Data publikacji: 17.03.2015 r.


Zarządzenie Burmistrza nr 872_XXIV_2014 z 18 listopada 2014r. w sprawie zasad ustalania wysokości czynszu za dierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawadzkie oraz umieszczania reklam na terenach i obiektach gminnych.

PDFZarządzenie Burmistrza nr 872_XXIV_2014 z 18 listopada 2014r.pdf

 


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu, na okres 21 dni, wykazów nieruchomości,  stanowiących własność Gminy Zawadzkie, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

PDFInformacja z dnia 28 listopada 2014 r. o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat..pdf

Data publikacji: 28.11.2014 r.


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wyniku pierwszego (I) przetargu  ustnego nieograniczonym  na dzierżawę nieruchomości złożonej z działek gruntu Nr: 487/101, 467/2, 465/3, położonej przy ul. Stawowej w Zawadzkiem.

PDFInformacja Burmistrza Zawadzkiego o wyniku pierwszego (I) przetargu ustnego - działki Nr 487_101, 467_2, 465_3.pdf

Data publikacji: 23.09.2014 r.


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazów nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zawadzkie, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat. Wykazy obejmują nieruchomości oznaczone jako działki gruntu: Nr 1320/2 i Nr 1310 położone w rejonie ulic: Powstańców Śląskich i Dworcowej w Żędowicach.

PDFInformacja z dnia 22.08.2014 r. o wywieszeniu wykazów nieruchomości Nr 1320_2i 1310.pdf

 


Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o pierwszym (I) przetargu  ustnym nieograniczonym  na dzierżawę nieruchomości złożonej z działek gruntu Nr: 487/101, 467/2, 465/3 położonej przy ul. Stawowej w Zawadzkiem.

PDFogłoszenie o pierwszym (I) przetargu na dzierżawę działek-487.101; 467.2; 465.3 poł.w Zawadzkiem.pdf

PDFprojekt umowy dzierżawy.pdf


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zawadzkie,  złożonej z działek gruntu Nr: 487/101, 467/2, 465/3 o łącznej pow. 0,0817 ha, z mapy 2, obręb Zawadzkie, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 10 lat.

PDFInformacja o wywieszeniu wykazów z dnia 20.06.2014 r..pdf


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazów nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zawadzkie, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat. Wykazy obejmują:

 • nieruchomość oznaczoną jako działka Nr 468/47, położoną pomiędzy ulicami: Opolską Stawową w Zawadzkiem,
 • nieruchomość oznaczoną jako działka Nr 462, zlokalizowaną przy ul. Leśnej w Kielczy,
 •  nieruchomość oznaczoną jako działka Nr 381/6, zlokalizowaną  przy ul. Lublinieckiej
  w Zawadzkiem.

PDFInformacja o wywieszeniu wykazów -dzierżawa.pdf

PDFZarządzenia - wykazy.pdf


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości gminnej położonej przy ul. Handlowej w Zawadzkiem oznaczonej jako działka Nr 715/16 przeznaczonej do dzierżawy celem posadowienia kontenera na odzież używaną. 

PDFInformacja z dia 21.02.2014 r..pdf

PDFZarządzenie_726_XXIV_2014 z dnia 11.02.2014 wraz z załącznikami.pdf


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości gminnej położonej przy ul. Zielonej w Zawadzkiem, oznaczonej jako działka Nr 421/10  przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne (ogródek warzywny).


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości gminnej położonej w rejonie ulic: Opolskiej i Handlowej w Zawadzkiem, oznaczonej jako działka Nr 3075/2 (część) przeznaczonej do dzierżawy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.


PDFInformacja o wywieszeniu wykazu.pdf dz.nr.416/6 obręb Zawadzkie

PDFInformacja o wywieszonych wykazach nieruchomości Nr 375_3, 375_4 oraz 720_22.pdf


PDFInformacja o wyniku I przetargu ustnego.pdf (Dodano w dniu: 25.06.2103)

PDFOgłoszenie o przetargu na dzierżawę działek 4_8 i 367_6.pdf

PDFumowa dzierżawy - basen.pdf


PDFInformacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości - 4_8 i 367_6 przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu.pdf

PDFWykaz nieruchomości.pdf


Zarządzenie Nr 437_XXII_2012 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zasad ustalania wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości.pdf


PDFInformacja z dnia 13 listopada o wywieszeniu wykazów nieruchomości.pdf


PDFInformacja o wywieszeniu wykazów działek 3704_1, 426_1 w Zawadzkiem.pdf


PDFInformacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do dzierżawy 487_101, 467_2, 465_3.pdf


Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości oznaczonych jako działki Nr 390_4, 399_4, 887 .pdf


Informacja o wywieszonych wykazach - działki Nr 4_8 , 367_6, 184_2 .pdf


Informacja o wywieszonych wykazach - działki Nr 371_80, 883_1, 882_4, 501, 3007, 468_37 .pdf.pdf