Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dzierżawa nieruchomości

Stawki czynszu dzierżawnego na 2022 rok

PDFstawki czynszu dzierżawnego na 2022 rok.pdf
 


Burmistrz Zawadzkiego informuje, że zostały zamieszczone, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat. Wykazy obejmują:

 1. działki Nr: 428/1, 421/12, 426/3, 421/7, 421/14, 424/6, 421/11, 421/9, 421/13, 428/6, 421/6, 421/8, 424/8, 426/1, 426/2, 426/4, 421/15, 424/5, 424/7 z mapy 2, obręb Zawadzkie, położone przy ul. Zielonej w Zawadzkiem, przeznaczone do dzierżawy na cele rolne (ogródki warzywne),
 2. działki Nr: 386/15, 390/3, 399/1, 399/2, 398/5, 398/6, 398/7, 398/8, 398/9, 398/10, 385/1, 385/2, 386/23 (część), 386/22, 386/20, 386/19, 386/18, 386/16, 386/21, 390/1, 390/2, 386/17, 399/3 z mapy 2, obręb Zawadzkie, położone przy ul. Waryńskiego w Zawadzkiem, przeznaczone do dzierżawy na cele rolne (ogródki warzywne),
 3. działkę Nr 416/6 (część) z mapy 2, obręb Zawadzkie, położoną w rejonie ulicy Opolskiej 4 w Zawadzkiem, przeznaczoną do dzierżawy na cele rolne (ogródki warzywne),  
 4. części działek Nr: 883/1, 883/4, 882/3, 883/3, 887, 882/4, 884 z mapy 4, obręb Zawadzkie, położonych w rejonie ul. Nowe Osiedle w Zawadzkiem (za terenem kolejowym), przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne (ogródki warzywne),
 5. działkę Nr 386/8 z mapy 2, obręb Zawadzkie, położoną przy ul. Opolskiej 3 w Zawadzkiem, przeznaczoną do dzierżawy na cele rolne (ogródek warzywny),
 6. działki Nr: 468/34, 468/38 (część), 468/32, 468/39 (część), 468/27, 468/29, 468/30, 469/4, 468/40 (część), 468/31, 468/35, 468/36 z mapy 2, obręb Zawadzkie, położone pomiędzy ulicami: Opolską i Stawową w Zawadzkiem, przeznaczone do dzierżawy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
 7. działkę Nr 432/26 z mapy 2, obręb Zawadzkie, położoną w rejonie ulic: Opolskiej i Dworcowej w Zawadzkiem, przeznaczoną do dzierżawy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
 8. działkę Nr 3148/1 (część) z mapy 3, obręb Zawadzkie, położoną przy ulicy Paderewskiego w Zawadzkiem oraz działkę Nr 1333 (część) z mapy 4, obręb Kielcza, położoną przy ulicy Topolowej w Kielczy, przeznaczone do dzierżawy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
 9. działkę Nr 3704/1 (część) z mapy 1, obręb Zawadzkie, położoną przy ul. Opolskiej w Zawadzkiem (w rejonie cmentarza), przeznaczoną pod usługi handlu.

Nieruchomości opisano bliżej w załącznikach do zarządzeń Burmistrza Zawadzkiego Nr: 599/XXXI/2021 – 614/XXXI/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.

1. wykaz działki przy ul. Zielonej w Zawadzkiem.pdf
2. wykaz działki przy Waryńskiego w Zawadzkiem.pdf
3. załącznik Nr 2 Waryńskiego - mapa.pdf
4. wykaz działka Nr 416.6 rejon ul. Opolska 4 w Zawadzkiem.pdf
5. wykazy działki za ul. Nowe Osiedle w Zawadzkiem.pdf
6.wykaz działka Nr 386.8 Zawadzkie.pdf
7.wykaz działki Opolska - Stawowa w Zawadzkiem.pdf
8.załącznik Nr 2 Opolska Stawowa - mapa.pdf
9.wykaz działki Nr 3148.1, Nr 432.26, Nr 1333 - poprawa warunków.pdf
10.wykaz działka Nr 3704.1 Zawadzkie.pdf

Opublikowano: 30 listopada 2021 r. 


Wykazy nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 386/32 z mapy 2, obręb Zawadzkie, stanowiącej własność gminy Zawadzkie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

wykazy działka Nr 386.32.pdf

Opublikowano: 5 października 2021 r.

 

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat – część działki gruntu Nr 367/5, obręb Zawadzkie.

PDFMapa poglądowa.pdf

PDFWykaz.pdf

Opublikowano: 13.07.2021 r.


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej

wykaz. Kielcza.pdf

Opublikowano: 06.07.2021 r.


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wyniku pierwszego (I) przetargu ustnego nieograniczonych na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej jako działka
Nr 352/1,  z mapy 3, obręb Kielcza.

PDFInformacja o wyniku przetargu.pdf


Opublikowano: 25.05.2021 r.


 

Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wynikach (I) przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości oznaczonych jako działki: Nr 1657 i Nr 1716- część z mapy 5, obręb Kielcza.

PDFdziałka Nr 1657.pdf
PDFdziałka Nr 1716-część.pdf


Opublikowano: 22.04.2021 r.


 

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o pierwszym (I) przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 352/1 (część o pow.  0,1370 ha)  z mapy 3, obręb Kielcza.

PDFogłoszenie o przetargu dzierżawa.pdf
PDFoświadczenie - RODO.pdf
PDFprojekt umowy z zał. graficznym.pdf
 

Opublikowano: 13.04.2021 r.


Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o pierwszym (I) przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości oznaczonych jako działki : Nr 1657 oraz 1716 (część) z mapy 5, obręb Kielcza

PDFprojekty umów dzierżawy.pdf

PDFoświadczenia RODO (załącznik Nr 1 Nr 2).pdf

PDFogłoszenie o przetargu.pdf

 

Opublikowano: 09.03.2021 r.


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat – część działki Nr 352/1 z mapy 3, obręb Kielcza.

PDFwykaz. przystań Kielcza.pdf

PDFzałącznik graficzny.pdf
 

Opublikowano: 23.02.2021 r.


Stawki czynszu dzierżawnego za nieruchomości gminne w roku 2021. 

PDFZarządzenie - stawki czynszu na 2021 rok.pdf

Opublikowano: 05.01.2021 r.


Wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na następujące cele:

 • poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,

PDFwykazy poprawa warunków zagospodarowania.pdf

 • rolne,

PDFwykazy rolne.pdf

 • pod kontenery na odzież używaną,

PDFwykazy pod kontenery na odzież.pdf

 • organizowanie wędkarstwa i sportu wędkarskiego.

PDFwykaz organizowanie wędkarstwa i sportu wędkarskiego.pdf

Opublikowano: 22.12.2020 r.


Wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat – działki gruntu: Nr 381/10, Nr 585, obręb Zawadzkie oraz Nr 664, obręb Kielcza.

PDFWykazy nieruchomości – działki gruntu Nr 38110, Nr 585, obręb Zawadzkie oraz Nr 664, obręb Kielcza..pdf

Opublikowano: 15.12.2020 r.


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat – część działki gruntu Nr 1661/6, obręb Żędowice.

PDFWykaz nieruchomości część działki gruntu Nr 16616, obręb Żędowice..pdf

Opublikowano: 15.12.2020 r.


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie przeznaczonej do oddania w użyczenia na okres do 3 lat

PDFwykaz.użyczenie.pdf

Opublikowano: 28.07.2020 r.


Wykazy nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy Zawadzkie, oznaczonych jako działki Nr: 1310, 1320/2 z mapy 6, obręb Żędowice, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne na okres do 3 lat.

PDFWykazy.pdf


Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne, na okres trzech lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

PDFwykazy nieruchomości (2).pdf

Opublikowano: 03.03.2020 r.


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres trzech lat.

PDFwykaz nieruchomości - działka Nr 416.6 Zawadzkie.pdf

Opublikowano: 11.02.2020 r.


Stawki czynszu dzierżawnego za nieruchomości gminne w roku 2020. 

PDFZarządzenie w sprawie zasad ustalania wysokości czynszu za dzierżawę.pdf

PDFTabela stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe.pdf

Opublikowano: 02.01.2020 r.


Wykazy nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Zawadzkie, oznaczonych jako działki Nr: 1953, 1972, 1978, 1979, 2002, 2017 z mapy 6 i Nr: 2751, 2790/3 z mapy 7, obręb Zawadzkie, a także Nr: 267, 268 z mapy 2 i Nr: 762/1, 762/2, 763/1, 763/2 z mapy 3 oraz Nr 2040 z mapy 8, obręb Kielcza, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne na okres do 3 lat.

PDFwykazy z dnia 29.11.2019 r..pdf

Opublikowano: 03.12.2019 r.

_______________________________________________________________________________________________________________

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - działki gruntu Nr: 883/3, 883/4, 882/3 z mapy 4, obręb Zawadzkie

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - dz. Nr 883-3, 883-4, 882-3, obręb Zawadzkie.pdf

Opublikowano: 16.07.2019 r.


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat – działka gruntu Nr 398/10 z mapy 2, obręb Zawadzkie.

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat – działka gruntu Nr 398_10 z mapy 2, obręb Zawadzkie..pdf

Opublikowano: 09.07.2019 r.


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia – działki Nr: 750/44, 750/45, 750/46 z mapy 3, obręb Zawadzkie.

PDFInformacja Burmistrza Zawadzkiego o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf

opublikowano w dniu 30.04.2019 r.


PDFStawki czynszów na 2019 r.pdf

Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu i zamieszczeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy od 1 stycznia 2019 r.
PDFRejon Opolska 4.pdf
PDFRejon Zielona.pdf
PDFRejon Waryńskiego.pdf
PDFRejon Nowe Osiedle.pdf
PDFRejon Opolska.pdf
PDFPozostałe.pdf

opublikowano w dniu 04.12.2018 r.

 


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu i zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – część działek Nr: 882/4 i 883/1  z mapy 4, obręb Zawadzkie.

PDFWykaz nieruchomości .pdf

opublikowano w dniu 11.09.2018 r.


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu i zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działki Nr: 487/99 i 488/1 z mapy 2, obręb Zawadzkie,

PDFWykaz nieruchomości do dzierżawy.pdf


opublikowano w dniu 24.07.2018 r.


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu i zamieszczeniu wykazu nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 469/5 z mapy 2, obręb Zawadzkie, przeznaczonej do dzierżawy.

PDFWykaz działka Nr 469_5.pdf

opublikowano w dniu 08.05.2018 r.


PDFInformacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu i zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy .pdf
PDFWykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie przeznaczonych do dzierżawy .pdf


opublikowano w dniu 27.03.2018 r.


PDFstawki czynszu dzierżawnego na 2018 r..pdf

 

Burmistrz Zawadzkiego informuje, że w dniu 28 listopada 2017 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim przy ul. Dębowej 13 w Zawadzkiem, a także na stronie internetowej w/w urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), zostały zamieszczone, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat. Wykazy obejmują:

 1. działkę Nr 371/80 z mapy 1, obręb Zawadzkie, położoną w rejonie ulicy Nowe Osiedle - za Rozdzielnią Energetyczną w Zawadzkiem, przeznaczoną do dzierżawy na cele rolne (ogródki warzywne),
 2. działki: Nr 390/4 i Nr 399/4 z mapy 2, obręb Zawadzkie, położone przy skrzyżowaniu ulic: Waryńskiego i 20 Stycznia w Zawadzkiem, przeznaczone do dzierżawy na cele rolne (ogródki warzywne),
 3. działki: Nr 887, Nr 883/1 i Nr 882/4 z mapy 4, obręb Zawadzkie, położone w rejonie ul. Nowe Osiedle - za Rozdzielnią Energetyczną, w sąsiedztwie terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Zawadzkiem, przeznaczone do dzierżawy na cele rolne (ogródki warzywne),
 4. działki: Nr 1657 i Nr 1716 z mapy 5, obręb Kielcza, położone w obszarze upraw polowych w Kielczy, przeznaczone do dzierżawy na cele rolne,
 5. działkę Nr 501 z mapy 2, obręb Żędowice, położoną w rejonie ulicy Strzeleckiej w Żędowicach, przeznaczoną do dzierżawy pod kontenery na odzież używaną,
 6. działki: Nr 3148/1 z mapy 3, obręb Zawadzkie, położoną przy ul. Paderewskiego w Zawadzkiem, Nr 468/37 z mapy 2, obręb Zawadzkie, położoną za istniejącą zabudową przy ul. Opolskiej 41 w Zawadzkiem
  i Nr 462 z mapy 3, obręb Kielcza, położoną przy ul. Leśnej w Kielczy, przeznaczone do dzierżawy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Nieruchomości opisano bliżej w załącznikach do Zarządzeń Burmistrza Zawadzkiego Nr: 322/XXVII/2017, 323/XXVII/2017, 324/XXVII/2017, 325/XXVII/2017, 326/XXVII/2017, 327/XXVII/2017, 328/XXVII/2017, 329/XXVII/2017, 330/XXVII/2017, 331/XXVII/2017, 332/XXVII/2017, 333/XXVII/2017, 334/XXVII/2017, 335/XXVII/2017, 336/XXVII/2017, 337/XXVII/2017, 338/XXVII/2017, 339/XXVII/2017, 340/XXVII/2017, 341/XXVII/2017, 342/XXVII/2017, 343/XXVII/2017, 344/XXVII/2017, 345/XXVII/2017, 346/XXVII/2017, 347/XXVII/2017, 348/XXVII/2017 z dnia 23 listopada 2017 r.

PDFWykazy nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy .pdf

opublikowano w dniu 28.11.2017 r.


Wykazy nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 1310 i Nr 1320/2 z mapy 6, obręb Żędowice, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne.
PDFwykazy.dzierżawa.1310.1320.2.pdf

opublikowano w dniu 19.09.2017 r.
 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres krótszym niż trzy lata w drodze bezprzetargowej  

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres krótszym niż trzy lata w drodze bezprzetargowej .pdf

opublikowano w dniu 01.08.2017 r.


Wykazy nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 1953, 1972, 1978, 1979, 2002, 2017, obręb Zawadzkie oraz Nr 2040, obręb Kielcza, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne.

PDFwykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf

opublikowano w dniu 04.07.2017 r.


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszonych wykazach:

- nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki: Nr 267 o pow. 0,7810 ha oraz Nr 268 o pow. 0,3100 ha, z mapy 2, obręb Kielcza, położonych w Kielczy, stanowiących własność Gminy Zawadzkie,

- nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 381/6 (część o pow. 0,0358 ha) z mapy 1, obręb Zawadzkie, zlokalizowanej przy ul. Lublinieckiej w Zawadzkiem, stanowiącej własność Gminy Zawadzkie.

PDFinformacja o wykazach.pdf

opublikowano w dniu 11.04.2017 r.


PDFZarzadzenie Burmistrza Zawadzkiego w sprawie zasad ustalania czynszu za dzierzawe nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Gminy Zawadzkie oraz umieszczanie reklam na terenach i obiektacj gminnych - 2017.pdf


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu na okres 21 dni, wykazów nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zawadzkie, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat,

PDF20161003111315170.pdf
 

Data publikacji: 04.10.2016 r.


PDFInformacja o wynikach I przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości- Nr 468_79 i 468_80 oraz Nr 416_6.pdf

Data publikacji: 08.06.2016 r.

 

Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o pierwszych (I) przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości
PDFOgłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o pierwszych (I) przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości.pdf
PDFProjekty umów.pdf

Data publikacji: 26.04.2016 r.

 

Informacja Burmistrza Zawadziego o wywieszeniu na okres 21 dni, wykazów nieruchomosci, stanowiących własność Gminy Zawadzkie, przeznaczonych do dzierżawy na ores do 3 lat, w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.

PDFInformacja z dnia 23 lutego 2016 r.pdf

Data publikacji: 23.02.2016 r.


PDFInformacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu, na okres 21 dni wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat.pdf

Data publikacji: 08.12.2015 r.


PDFInformacja Burmistrza o wywieszeniu wykazu nieruchomości - działki Nr 432_26 w Zawadzkiem, przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat.pdf


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Zawadzkie, oznaczonej jako działka Nr 501, położonej przy ul.  Strzeleckiej w Żędowicach, przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat

PDFInformacja Burmistrza zawadzkiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres trzech lat - działka Nr 501 w Żędowicach.pdf

Data publikacji: 17.03.2015 r.


Zarządzenie Burmistrza nr 872_XXIV_2014 z 18 listopada 2014r. w sprawie zasad ustalania wysokości czynszu za dierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawadzkie oraz umieszczania reklam na terenach i obiektach gminnych.

PDFZarządzenie Burmistrza nr 872_XXIV_2014 z 18 listopada 2014r.pdf

 


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu, na okres 21 dni, wykazów nieruchomości,  stanowiących własność Gminy Zawadzkie, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

PDFInformacja z dnia 28 listopada 2014 r. o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat..pdf

Data publikacji: 28.11.2014 r.


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wyniku pierwszego (I) przetargu  ustnego nieograniczonym  na dzierżawę nieruchomości złożonej z działek gruntu Nr: 487/101, 467/2, 465/3, położonej przy ul. Stawowej w Zawadzkiem.

PDFInformacja Burmistrza Zawadzkiego o wyniku pierwszego (I) przetargu ustnego - działki Nr 487_101, 467_2, 465_3.pdf

Data publikacji: 23.09.2014 r.


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazów nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zawadzkie, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat. Wykazy obejmują nieruchomości oznaczone jako działki gruntu: Nr 1320/2 i Nr 1310 położone w rejonie ulic: Powstańców Śląskich i Dworcowej w Żędowicach.

PDFInformacja z dnia 22.08.2014 r. o wywieszeniu wykazów nieruchomości Nr 1320_2i 1310.pdf

 


Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o pierwszym (I) przetargu  ustnym nieograniczonym  na dzierżawę nieruchomości złożonej z działek gruntu Nr: 487/101, 467/2, 465/3 położonej przy ul. Stawowej w Zawadzkiem.

PDFogłoszenie o pierwszym (I) przetargu na dzierżawę działek-487.101; 467.2; 465.3 poł.w Zawadzkiem.pdf

PDFprojekt umowy dzierżawy.pdf


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zawadzkie,  złożonej z działek gruntu Nr: 487/101, 467/2, 465/3 o łącznej pow. 0,0817 ha, z mapy 2, obręb Zawadzkie, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 10 lat.

PDFInformacja o wywieszeniu wykazów z dnia 20.06.2014 r..pdf


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazów nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zawadzkie, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat. Wykazy obejmują:

 • nieruchomość oznaczoną jako działka Nr 468/47, położoną pomiędzy ulicami: Opolską Stawową w Zawadzkiem,
 • nieruchomość oznaczoną jako działka Nr 462, zlokalizowaną przy ul. Leśnej w Kielczy,
 •  nieruchomość oznaczoną jako działka Nr 381/6, zlokalizowaną  przy ul. Lublinieckiej
  w Zawadzkiem.

PDFInformacja o wywieszeniu wykazów -dzierżawa.pdf

PDFZarządzenia - wykazy.pdf


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości gminnej położonej przy ul. Handlowej w Zawadzkiem oznaczonej jako działka Nr 715/16 przeznaczonej do dzierżawy celem posadowienia kontenera na odzież używaną. 

PDFInformacja z dia 21.02.2014 r..pdf

PDFZarządzenie_726_XXIV_2014 z dnia 11.02.2014 wraz z załącznikami.pdf


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości gminnej położonej przy ul. Zielonej w Zawadzkiem, oznaczonej jako działka Nr 421/10  przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne (ogródek warzywny).


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości gminnej położonej w rejonie ulic: Opolskiej i Handlowej w Zawadzkiem, oznaczonej jako działka Nr 3075/2 (część) przeznaczonej do dzierżawy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.


PDFInformacja o wywieszeniu wykazu.pdf dz.nr.416/6 obręb Zawadzkie

PDFInformacja o wywieszonych wykazach nieruchomości Nr 375_3, 375_4 oraz 720_22.pdf


PDFInformacja o wyniku I przetargu ustnego.pdf (Dodano w dniu: 25.06.2103)

PDFOgłoszenie o przetargu na dzierżawę działek 4_8 i 367_6.pdf

PDFumowa dzierżawy - basen.pdf


PDFInformacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości - 4_8 i 367_6 przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu.pdf

PDFWykaz nieruchomości.pdf


Zarządzenie Nr 437_XXII_2012 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zasad ustalania wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości.pdf


PDFInformacja z dnia 13 listopada o wywieszeniu wykazów nieruchomości.pdf


PDFInformacja o wywieszeniu wykazów działek 3704_1, 426_1 w Zawadzkiem.pdf


PDFInformacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do dzierżawy 487_101, 467_2, 465_3.pdf


Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości oznaczonych jako działki Nr 390_4, 399_4, 887 .pdf


Informacja o wywieszonych wykazach - działki Nr 4_8 , 367_6, 184_2 .pdf


Informacja o wywieszonych wykazach - działki Nr 371_80, 883_1, 882_4, 501, 3007, 468_37 .pdf.pdf