Przejdź do treści strony WCAG

Zbiór aktów prawa miejscowego

 

 

 

I Zbiór aktów prawa miejscowego Gminy Zawadzkie

II Poniżej znajdują się akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne , które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego:

 
III Taryfa za wodę i ścieki