Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26.06.2012 r.

PDFuchwała Nr XXII_176_12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2011 r.pdf

PDFuchwała Nr XXII_177_12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 r.pdf

PDFuchwała nr XXII_178_12 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Zawadzkie za 2011 r.pdf

PDFuchwała nr XXII_179_12 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV_102_11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 r.pdf

PDFuchwała Nr XXII_180_12 w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.pdf

PDFuchwała Nr XXII_181_12 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny.pdf

PDFuchwała nr XXII_182_12 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Program aktywizacji społeczno-zaowodwej osób nieaktywnych zawodowo.pdf

PDFuchwała Nr XXII_183_12 w sprawie wyrażenia zgody na udzilenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.pdf

PDFuchwała Nr XXII_184_12 w sprawie wyrażenia zgody na udzilenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.pdf

PDFuchwała Nr XXII_185_12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.pdf

PDFuchwała Nr XXII_186_12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.pdf

PDFuchwała nr XXII_187_12 w sprawie wyrażenia zgody na udzilenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.pdf

PDFuchwała Nr XXII_188_12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.pdf

PDFuchwała Nr XXII_189_12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.pdf

PDFuchwała Nr XXII_190_12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.pdf

PDFuchwała Nr XXII_191_12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.pdf 

PDFuchwała Nr XXII_192_12 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Radzę sobie w szkole, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.pdf