Urząd Miejski w Zawadzkiem

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o naborze pracowników

 

PDFZarządzenie 582_XXIII_2013 z dnia 26 lutego w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska w UM Zawadzkie i gminnych jednostkach organizacyjnych .pdf

PDFZarządzenie nr 720_XXIV_2014 z dnia 28.01.2014 w sprawie zmian w regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w UM Zawadzkie.pdf

Kwestionariusz osobowy

PDFKwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę.pdf

Ogłoszenia o naborach

Data ogłoszenia Termin składania podań STANOWISKO
28.06.2018 r 05.07.2018 r.

PDF2018- 09- 07 - Informacja o zatrudnieniu pracownika .pdf

PDFOgłoszenie o naborze .pdf - Zastępstwo OC

13.03.2018 r. 23.04.2018 r.

PDFNabór na wolne stanowisko – Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Zawadzkiem .pdf

PDFlista kandydatów spełniających wymagania formalne zakwalifikowanych do II etapu naboru.pdf

PDFinformacja o wynikach naboru - Dyrektor GOSiT.pdf

7.03.2018 r. 14.03.2018 r.

PDFNabór na wolne stanowisko urzędnicze (zastepstwo) –Stanowisko ds.ochrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej .pdf

PDFInformacja o zatrudnieniu pracownika.pdf

 

02.03.2018 r. 21.03.2018 r.

PDFZarządzenie Nr 390_XXVIII_2018 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 2 marca 2018 r.pdf

PDFWyniki konkursu PSP Żędowice.pdf

PDFWyniki konkursu PSP Kielcza.pdf

PDFWyniki konkursu PP 2 Zawadzkie.pdf

PDFWyniki konkursu- PP Kielcza.pdf

PDFZarządzenie Nr 421.XXVIII.2018 Burmistrza Zawadzkiego.pdf

03.01.2018 r. 15.01.2018 r.

Z uwagi na pomyłkę pisarską  publikowanych nazwisk kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Zawadzkiem, przedstawiamy listę kandydatów z poprawną pisownią.

PDFLista kandydatów spełniających wymagania formalne .pdf

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Dyrektor Żłobka Publicznego w Zawadzkiem .pdf

PDFLista kandydatów spełniajacych wymagania formalne .pdf

PDFInformacja o wynikach naboru.pdf

14.12.2017 r. 28.12.2017 r.

PDFNabór na wolne stanowisko urzędnicze-stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa.pdf

PDFLista kandydatów spełniających wymagania formalne.pdf

PDFInformacja o wyniku naboru.pdf

27.10.2017 r 7.11.2017 r.

PDFII Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Dyrektor Żłobka Publicznego w Zawadzkiem.pdf

PDFLista kandydatów spelniajacych wymagania formalne.pdf

PDFInformacja o wynikach naboru.pdf

PDFInformacja z dnia 3 stycznia 2018 r..pdf

11.10.2017 r. 23.10.2017 r

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Dyrektor Żłobka Publicznego w Zawadzkiem .pdf

PDF24.10.2017 Informacja o wynikach naboru .pdf

21.09.2017 r. 02.10.2017 r.

PDFnabór na stanowisko ds. administarcyjno-gospodarczych.pdf

PDFLista kandydatów spełniajacych wymagania formalne - zakwalifikowanych do II etapu naboru .pdf

PDFWyniki naboru.pdf

14.04.2017 25.04.2017 r.

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. komunalno-budowlanych .pdf

PDFLista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru.pdf

PDFInformacj o wynikach naboru.pdf

30.03.2017 10.04.2017 r.

PDFinformacja o wynikach naboru.pdf

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. komunalno-budowlanych .pdf

02.03.2017 13.03.2017 r.

PDFInformacja o wynikach naboru.pdf

PDFLista kandydatów spełniających wymagania formalne .pdf

PDFOgłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Zawadzkiem .pdf

18.10.2016 r 28.10.2016 r

PDFOgłoszenie o naborze na stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa w referacie GRO w UM Zawadzkie.pdf

PDFLista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru.pdf

PDFInformacja o wynikach naboru.pdf

02.06.2016 r. 13.06.2016 r.

PDFinformacja o wynikach II naboru-RB.pdf

PDFOgłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. remonotowo-budowlanych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem .pdf

PDFLista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru - st. ds. remontowo-budowlanych.pdf

01.06.2016 r. 13.06.2016 r.

PDFinformacja o wynikach II naboru-GP.pdf

PDFOgłoszenie Burmistrza Zawadziego z dnia 01.06.2016 o naborze na wolne stanowisko urzednicze ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i rozwoju Gminy..pdf

PDFLista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru - st. ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych .pdf

17.05.2016 r. 24.05.2016 r. PDFnabór na zastępstwo-sam.st.ds.zamówień publicznych.pdf
16.05.2016 r. 20.05.2016 r. PDFNabór na zastępstwo-sam.st.ds.administracyjno-gospodarczych.pdf

13.05.2016 r.

23.05.2016 r.

 

PDFOgłoszenie z dnia 13 maja 2016 r. o naborze na wolne samodzielne stanowisko ds. remontowo-budowlanych.pdf
PDFoświadczenie-remontowo-budowlane.pdf

PDFLista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru - st. ds. remonotwo-budowlanych .pdf

PDFInformacja o wynikach naboru - samodzielne stanowisko ds. remontowo- budowlanych .pdf

 

13.05.2016 r. 23.05.2016 r.

PDFOgłoszenie z dnia 13 maja 2016 r. o naborze na wolne stanowisko ds. pozyskiwania środkow pozabudzetowych i rozwoju Gminy.pdf
PDFoświadczenie-pozyskiwanie środków.pdf

PDFInformacja o wynikach naboru - stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych .pdf

11.05.2016 r. 31.05.2016 r.

PDFZarządzenie Burmistrza Zawadzkiego w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem.pdf

PDFZarządzenie Burmistrza Zawadzkiego w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem.pdf

PDFWyniki konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem.pdf

PDFWyniki konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem.pdf

PDFOgłoszenie o konkursach na stanowisko dyrektora szkoły i dyrektora przedszkola w Zawadzkiem.pdf

08.01.2016 r. 18.01.2016 r.

PDFOgłoszenie z dnia 8 stycznia 2016 r. o naborze na wolne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej..pdf

PDFLista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru.pdf

PDFInformacja o wynikach naboru - stanowisko ds. kontroli wewnętrznej .pdf

03.06.2015 r. 23.06.2015 r.

PDFZarządzenie 155_XXV_2015 Burmistrza Zawadzkiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora PP w Żędowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr 131.pdf
PDFInformacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Żędowicach.pdf

PDFkonkurs na stanowisko dyrektora PP w Żędowicach.pdf

03.06.2015 r. 15.06.2015 r.

PDFInformacja o wynikach naboru Kier. Ref. SO.pdf

PDFLista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru .pdf

PDFOgłoszenie o naborze na wolne od dnia 1 lipca 2015 r. kierownicze stanowisko urzednicze - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich w Urzedzie Miejskim w Zawadzkiem. .pdf

25.05.2015 r. 08.06.2015 r.

PDFInformacja o wynikach naboru - stanowisko ds. gospodarowania mieniem gminnym.pdf

PDFLista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru .pdf

PDFOgłoszenie o naborze na wolne od 1 lipca stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. gospodarowania mieniem, z dnia 25 maja 2015 r..pdf

27.04.2015 r. 08.05.2015 r.

PDFInformacja o wynikach naboru - samodzielne stanowisko ds. remontowo-budowlanych.pdf

PDFLista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu.pdf

PDFOgłoszenie na wolne od dnia 11 maja stanowisko urzędnicze – samodzielne stanowisko ds. remontowo-budowlanych z dnia 27 kwietnia 2015r.pdf

23.04.2015 r. 04.05.2015 r.

PDFInformacja o wynikach naboru – Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Zawadzkiem.pdf

PDFLista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru.pdf

PDFNabór na wolne stanowisko pracy - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Zawadzkiem - 23.04.2015r..pdf

02.04.2015 r. 17.04.2015 r,

PDFNabór na wolne stanowisko pracy - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Zawadzkiem..pdf

PDFInformacja o wynikach naboru - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Zawadzkiem .pdf

23.03.2015 r. 07.04.2015 r.

PDFOgłoszenie z dnia 23 marca 2015 r. o naborze na wolne stanowisko - Zastępca Kierownika USC w Zawadzkiem.pdf

PDFInformacja o wynikach naboru - z-ca kierownika USC.pdf

20.02.2015 r. 03.03.2015 r.

PDFwyniki naboru - samodzielne stanowisko ds. rozliczania jednostek szkolnych .pdf

PDFOgłoszenie z dnia 20 lutego 2015r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielne stanowisko ds. rozliczania jednostek szkolnych. pdf.pdf

PDFLista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu naboru - samodzielne stanowisko ds. rozliczania jednostek szkolnych.pdf

03.02.2015 r. 13.02.2015 r.

PDFOgłoszenie z dnia 3 lutego 2015 r o naborze na wolne stanowisko urządnicze - stanowisko ds. rozliczeń kasowych.pdf

PDFLista Kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru - stanowisko ds. rozliczeń kasowych.pdf

PDFInformacja o wynikach naboru - stanowisko ds. rozliczeń kasowych.pdf

29.01.2015 r. 09.02.2015 r.

PDFOgłoszenie z dnia 29 stycznia 2015r o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej..pdf.pdf

PDFLista Kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru - stanowisko ds. kontroli wewnętrznej..pdf

PDFInformacja owynikach naboru na stanowisko ds. kontroli wewnętrznej..pdf

PDFInformacja z dnia 23.03.2015r.pdf

09.01.2015 r. 20.01.2015 r.

PDFOgłoszenie z dnia 9 stycznia 2015r o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. rozliczeń kasowych..pdf

PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds. rozliczeń kasowych w Urzedzie Miejskim w Zawadzkiem.pdf

09.01.2015 r. 20.01.2015 r.

PDFOgłoszenie z dnia 9 stycznia 2015r o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej..pdf

PDFInformacja o odwołaniu naboru na stanowisko urzędnicze ds. kontroli wewnętrznej .pdf

09.09.2014 r. 19.09.2014 r.

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. kontrolii wewnętrznej z dnia 09 września 2014 r..pdf

PDF22-09-2014 r. - informacja o wynikach naboru.pdf

04.08.2014 r. 14.08.2014 r.

PDFnabór na wolne st.urzędnicze-ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej z dnia 04.08.2014 r..pdf

JPEGlista kandydatków spełniajacych wymagania formalne.jpeg

JPEGwynik naboru OC.jpeg

15.07.2014 25.07.2014

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej z dnia 15 lipca 2014 r. .pdf

PDFinformacja o wyniku naboru.pdf

16.05.2014 27.05.2014

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. remontowo-budowlanych z dnia 16 maja 2014 r..pdf

PDFLista kandydatów spełniających wymagania formalne .pdf

PDFInformacja o wynikach naboru - stanowisko ds. remontowo-budowlanych.pdf

12.05.2014 02.06.2014

PDFogłoszenie konkursu na stanowiso dyrektora PG Nr 1 w Zawadzkiem.pdf

PDFInformacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem.pdf

PDFZarządzenie Nr 790.XXIV.2014 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 20.06.2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem.pdf

21.01.2014 31.01.2014

PDFOgłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej -21-01-2014.pdf.pdf

PDFoświadczenie - nabór OC.pdf

PDFLista kandydatów spoełniających wymagania formalne - 2014-02-04.pdf

PDFinformacja o wynikach naboru.pdf

09.12.2013 19.12.2013

PDFOgłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej - 09-12-2013.pdf

PDFInformacja o wynikach naboru - 2013-12-20.pdf

25.11.2013 05.12.2013

PDFOgłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej - 25-11-2013.pdf

PDFInformacja o odwołaniu naboru.pdf

10.09.2013 20.09.2013

PDFOgłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej.pdf

 
09.05.2013 31.05.2013

Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół w Gminie Zawadzkie

 
09.04.2013 19.04.2013

PDFOgłoszenie o naborze - dyrektor GOSiT .pdf

PDFwyniki naboru.pdf

28.05.2012 12.06.2012 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Żędowicach.
12.03.2012 22.03.2012 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
18.01.2012 31.01.2012 Nabór na stanowisko Kierownika Domu Kultury w Gminnym Ośrodku Sportu i Turystyki w Zawadzkiem.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-01-2012
  przez: Danuta Szymanowska
 • opublikowano:
  23-01-2012 15:24
  przez: Damian Dubiel
 • zmodyfikowano:
  07-09-2018 13:08
  przez: Damian Dubiel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zawadzkiem
  odwiedzin: 56531
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Zawadzkiem
47-120 Zawadzkie
ul. Dębowa 13
NIP: 756-10-01-644 REGON: 000531080
Numer konta: 78 8909 0006 2000 0000 0299 0005

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 23 100 (centrala)
fax: 77 46 23 175
e-mail: umig@zawadzkie.pl
strona www: www.zawadzkie.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×