Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 .04.2012 r.

PDFNr XIX_135_12 w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDFNr XIX_136_12 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania MGBP.pdf

PDFNr XIX_137_12 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarzadowymi.pdf

PDFNr XIX_138_12 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania GPPiRPA.pdf

PDFNr XIX_139_12 w sprawie przyjęcia Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.pdf

PDFNr xIX_140_12 w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu prac planistycznych.pdf

PDFNr XIX_141_12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie.pdf

PDFNr XIX_142_12 w sprawie przyznania dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf

PDFNr XIX_143_12 w sprawie nadania nazwy ulicy.pdf

PDFNr XIX_144_12 w sprawie przyjecia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Zawadzkie.pdf

PDFNr XIX_146_12 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Zawadzkiem.pdf

PDFNr XIX_147_12 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Samorządności i Porządku Publicznego.pdf

PDFNr XIX_148_12 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI_120_12.pdf

PDFNr XIX_149_12 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków.pdf

PDFNr XIX_150_12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawnej jako lokal mieszkalny.pdf

PDFNr XIX_151_12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf

PDFNr XIX_152_12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.pdf

PDFNr XIX_153_12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.pdf

PDFNr XIX_154_12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.pdf

PDFNr XIX_155_12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.pdf

PDFNr XIX_156_12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.pdf

PDFNr XIX_157_12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.pdf

PDFNr XIX_158_12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.pdf

PDFNr XIX_159_12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.pdf

PDFNr XIX_160_12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.pdf

PDFNr XIX_161_12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.pdf

PDFNr XIX_162_12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.pdf

PDFNr XIX_163_12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.pdf

PDFNr XIX_164_12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.pdf