Urząd Miejski w Zawadzkiem

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o środowisku

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (dot. zbiornika małej retencji Świerkle 1 w leśnictwie Świerkle).

PDFInformacja o wszczęciu postępwania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.pdf

Opublikowano: 04.10.2019 r. 


Zapytanie ofertowe na wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie gminy Zawadzkie w 2019 r.

Ofertę złożyć należy do godz. 12:00 w dniu 24 września 2019 r.

PDFZaproszenie do składania oferty - azbest 2019 (gmina Zawadzkie).pdf
PDFFORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY - azbest 2019 (gmina Zawadzkie) .pdf

Opublikowano: 17.09.2019 r. 


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza trzeci (III) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w wyniku wycinki czternastu /14/ drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie, w II kwartale 2019 r.

Pisemne oferty można składać do dnia 2 października 2019 r. do godziny 1200

PDFOgłoszenie o III przetargu na sprzedaż drewna opałowego.pdf
PDFWzór - umowa - sprzedaż drewna.pdf

Opublikowano: 13.09.2019 r. 


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza szósty (VI) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w I kwartale 2018 r., w wyniku wycinki dwudziestu /20/ drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie.

Pisemne oferty można składać do dnia 2 października 2019 r. do godziny 1100

PDFOgłoszenie o VI przetargu na sprzedaż drewna opałowego.pdf
PDFWzór - umowa - sprzedaż drewna.pdf

Opublikowano: 13.09.2019 r. 


Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

PDFInformacja o wszczęciu postępwania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.pdf

Opublikowano: 11.09.2019 r.


STOP SUSZY!

W imieniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zapraszamy Państwa na spotkania konsultacyjne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS).

Spotkania odbędą się:

 • 16 września 2019 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT przy ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu,
 • 20 września 2019 r. o godzinie 10:30 w Hotelu Silvia Gold przy ul. Studziennej 8
  w Gliwicach.

Rejestracji na ww. spotkania konsultacyjne można dokonać na stronie: http://stopsuszy.pl/konsultacje-spoleczne/rejestracja-na-konsultacje-spoleczne-2019/

Debata umożliwi każdemu interesariuszowi wyrażenie opinii i zgłoszenie uwag na temat projektu PPSS. Można to zrobić osobiście, listownie albo za pośrednictwem maila poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanego formularza. Mogą również Państwo skorzystać z wygodnej formuły formularza online dostępnego na stronach: www.stopsuszy.pl oraz https://www.konsultacjesusza.pl

Przygotowany projekt PPSS powstał w ramach projektu „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” realizowanego przez PGW Wody Polskie. Jego celem jest m.in.: wskazanie i zhierarchizowanie obszarów zagrożonych suszą, stworzenie propozycji zwiększenia ilości zasobów dyspozycyjnych wód oraz opracowanie katalogu działań minimalizujących skutki suszy. PPSS zostanie przyjęty w drodze rozporządzenia ministra właściwego
ds. gospodarki wodnej.

Projekt PPSS dostępny jest na stronie: http://stopsuszy.pl/projekt-planu-przeciwdzialania-skutkom-suszy/

Opublikowano: 11.09.2019 r.


Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

PDFInformacja o wszczęciu postępwania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.pdf

Opublikowano: 09.09.2019 r. 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice – Kielcza", przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr:

1)     1887/2, 1888, 1889/3, 1889/2, 1889/4, 1890, 1891/1, 1891/2, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896/1, 1896/2, 1896/3, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901/3, 1901/4, 1932, 1938, 1939, 1943, 1944/1, 1944/3, 1947, 1950, 1951, 1952, 1953/1, 1953/2, 1954/2, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961/1, 1961/2, 1962, 1970, 1987, 2011/1, 2011/2, 2011/3, 2012/1, 2012/2, 2014/1, 2014/2, 2014/3, 2015/5, 2015/4, 2016/2, 2016/4, 2017, 2018/2, 2026, 2027/2, 2029, 2037, 2038, 2039, 2040/1, 2040/2, 2040/3, 2041, 2042/1, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047/2, 2047/3, 2047/4, 2048, 2050, 2051, 2052, 2053, 2056/1, 2056/4, 2056/6, 2056/7, 2056/8, 2056/9, 2056/10, 2058/1, 2058/2, 2059/3, 2059/4, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065/2, 2066, 2328/1, 2328/2 z mapy 7, obręb Żędowice;

2)     193, 205, 206, 207, 208, 227, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237/2, 238/1, 238/2, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 252/1, 255, 256, 265, 266, 267 z mapy 2, obręb Kielcza.

PDFObwiezszczenie wszczęcie.pdf

Opublikowano: 05.09.2019 r. 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice – Kielcza".

PDFObwieszczenie - umorzenie postępowania.pdf

Opublikowano: 05.09.2019 r. 


Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej ulicę Opolską (dawnej Granicznej) z ul. Ogrodową (oczyszczalnia ścieków) w miejscowości Zawadzkie – projekt zamienny”.

PDFZawiadomienie RDOŚ.pdf

Opublikowano: 27.08.2019 r. 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego zawiadamiające strony postępowania o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice – Kielcza".

PDFObwieszcenie 10 kpa.pdf

 


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza drugi (II) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w wyniku wycinki czternastu /14/ drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie, w II kwartale 2019 r.

Pisemne oferty można składać do dnia 8 sierpnia 2019 r. do godziny 1200

PDFOgłoszenie o drugim (II) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego - Urząd Miejski w Zawadzkiem.pdf
PDFWzór - umowa - sprzedaż drewna.pdf

Opublikowano: 29.07.2019 r. 


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza piąty (V) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w I kwartale 2018 r., w wyniku wycinki dwudziestu /20/ drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie.

Pisemne oferty można składać do dnia 8 sierpnia 2019 r. do godziny 1100

PDFOgłoszenie o V przetargu na sprzedaż drewna opałowego.pdf
PDFWzór - umowa - sprzedaż drewna.pdf

Opublikowano: 26.07.2019 r. 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice – Kielcza", przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr:

1)     1887/2, 1888, 1889/3, 1889/2, 1889/4, 1890, 1891/1, 1891/2, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896/1, 1896/2, 1896/3, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901/3, 1901/4, 1932, 1938, 1939, 1943, 1944/1, 1944/3, 1947, 1950, 1951, 1952, 1953/1, 1953/2, 1954/2, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961/1, 1961/2, 1962, 1970, 1987, 2011/1, 2011/2, 2011/3, 2012/1, 2012/2, 2014/1, 2014/2, 2015/5, 2015/4, 2014/3, 2016/2, 2016/4, 2017, 2018/2, 2026, 2027/2, 2029, 2037, 2038, 2039, 2040/1, 2040/2, 2040/3, 2041, 2042/1, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047/2, 2047/3, 2047/4, 2048, 2050, 2051, 2052, 2053, 2056/1, 2056/4, 2056/6, 2056/7, 2056/8, 2056/9, 2056/10, 2058/1, 2058/2, 2059/3, 2059/4, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065/2, 2066, 2328/1, 2328/2 z mapy 7, obręb Żędowice;

2)     193, 205, 206, 207, 208, 227, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237/2, 238/1, 238/2, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 252/1, 255, 256, 265, 266, z mapy 2, obręb Kielcza.

 

PDFObwieszczenie - ZDW.pdf

Opublikowano: 09.07.2019 r. 


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza czwarty (IV) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w I kwartale 2018 r., w wyniku wycinki dwudziestu /20/ drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie.

Pisemne oferty można składać do dnia 15 lipca 2019 r. do godziny 1100

PDFOgłoszenie o czwartym (IV) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego.pdf
PDFWzór - umowa - sprzedaż drewna.pdf

Opublikowano: 02.07.2019 r. 


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza pierwszy (I) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w wyniku wycinki czternastu /14/ drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie, w II kwartale 2019 r.

Pisemne oferty można składać do dnia 15 lipca 2019 r. do godziny 1200

PDFOgłoszenie o pierwszym (I) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego.pdf
PDFWzór - umowa - sprzedaż drewna.pdf

Opublikowano: 02.07.2019 r. 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego zawiadamiające strony postępowania o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej łączącej ulicę Opolską (dawniej ul. Graniczną) z ul. Ogrodową (oczyszczalnia ścieków) w miejscowości Zawadzkie.

PDFObwieszczenie - strony postępowania.pdf

Opublikowano: 01.07.2019 r. 


Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

PDFInformacja o wszczęciu postępwania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.pdf

Opublikowano: 25.06.2019 r. 


Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej ulicę Opolską (dawnej Granicznej) z ul. Ogrodową (oczyszczalnia ścieków) w miejscowości Zawadzkie – projekt zamienny”.

PDFZawiadomienie RDOS Opole.pdf

Opublikowano: 07.06.2019 r. 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego zawiadamiające strony postępowania o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej łączącej ulicę Opolską (dawniej ul. Graniczną) z ul. Ogrodową (oczyszczalnia ścieków) w miejscowości Zawadzkie.

PDFObwieszczenie.pdf

Opublikowano: 03.06.2019 r. 


Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Opolu o wydaniu decyzji Nr GL.ZUZ.3.421.254.2018.AT z dnia 22.05.2019 r. udzielającej Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu „Lasy Państwowe” Nadleśnictwu Zawadzkie, ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie, pozwoleń wodnoprawnych dla zadania pod nazwą: „Wykonanie ujęcia wody podziemnej na działce ewidencyjnej nr 3117/2, a.m. 9, obręb Zawadzkie dla potrzeb Nadleśnictwa Zawadzkie”.

PDFObwieszczenie GL.ZUZ.3.421.254.2018.AT.pdf

Opublikowano: 24.05.2019 r. 


Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Opolu o wydaniu decyzji Nr GL.ZUZ.3.421.291.2018.MO z dnia 30.04.2019 r. udzielającej Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu „Lasy Państwowe” Nadleśnictwu Zawadzkie, ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie, pozwoleń wodnoprawnych dla zadania pod nazwą: „ZBIORNIK MAŁEJ RETENCJI MOSTY NR 02-14/P/01/UE/a/10-4 ZLOKALIZOWANY W ODDZIALE NR 105L W LEŚNICTWIE MOSTY”.

PDFobwieszczenie o wydaniu decyzji nr GL.ZUZ.3.421.291.2018.MO.pdf

Opublikowano: 07.05.2019 r. 


Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na budowę zbiornika małej retencji pod nazwą: „ZBIORNIK MAŁEJ RETENCJI MOSTY NR 02-14/P/01/UE/a/10-4 ZLOKALIZOWANY W ODDZIALE NR 105L W LEŚNICTWIE MOSTY”.

PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania - GL.ZUZ.3.421.291.2018.MO.pdf

Opublikowano: 08.04.2019 r. 


Prognozy jakości powietrza dla Polski

Od 1 stycznia 2019 r. Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy ustawowo odpowiada za wykonywanie obliczeń i prognoz jakości powietrza dla terytorium Polski.

Prognozy jakości powietrza prezentowane są na stronie http://ios.edu.pl/jakosc-powietrza/ Dane aktualizowane są codziennie w godzinach porannych, na kolejne trzy dni („dziś-jutro-pojutrze”).

Aktualnie na stronie dostępne są:

 • mapy indeksu średniodobowego na kolejne trzy dni;
 • trend zmian indeksu w miastach wojewódzkich;
 • animacja rozkładu indeksu nad obszarem Polski.

Dane dotyczą następujących substancji:

 • pył zawieszony PM10,
 • dwutlenek azotu NO2,
 • dwutlenek siarki SO2 (w okresie zimowym od października do marca),
 • ozon troposferyczny O3 (w okresie letnim od kwietnia do września).

Serdecznie zachęcamy do bezpłatnego korzystania z zamieszczanych prognoz.

Opublikowano: 26.03.2019 r. 


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji Świerkle 2 Nr 02-14/P/01/UE/a/10-8, przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 809h, Leśnictwo Świerkle, na nieruchomościach oznaczonych jako działki: Nr 2244 z mapy 9, obręb Żędowice oraz Nr 142/33 z mapy 8, obręb Pludry.

PDFInformacja - Bip.pdf

 


Relacja ze spektaklu ekologicznego dla dzieci pt.: „Czarownica Niska Emisja”.

W dniu 03 grudnia 2018 r. gmina Zawadzkie zorganizowała przestawienie teatralne pt.: „Czarownica Niska Emisja” dla uczniów klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem, Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Kielczy. Najważniejsze tematy poruszane w przedstawieniu to: smog (jego przyczyny i możliwości ograniczenia) oraz segregacja odpadów (korzyści dla środowiska z niej płynące). Dzieci poznały konsekwencje palenia śmieci w piecach, a także pożytki płynące z segregacji odpadów oraz sadzenia drzew. Spektakl miał za zadanie wskazać dzieciom potrzebę kierowania się w życiu codziennym zasadami ochrony przyrody,
z uwzględnieniem wartości moralnych takich jak: odpowiedzialność, wspólna praca i odwaga. Dzieci chętnie brały czynny udział w przedstawieniu, wskazując największe zagrożenia dla powietrza oraz formy poprawy jego stanu, a także pomogły bohaterom spektaklu
w uprzątnięciu lasu, segregując odpady. Dodatkowym atutem przedstawienia była wspaniała scenografia, liczne efekty specjalne oraz urzekająca muzyka.

Spektakl dla dzieci w całości został sfinansowany ze środków budżetu gminy.

Opublikowano: 05.12.2018 r. 


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo – produkcyjnej zakładu montażu okien wraz z wydzieloną częścią socjalną, infrastrukturą techniczną, parkingami i placami manewrowymi, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 891/1, 891/2, 892, 893, 894/1, 894/2, 895/1, 895/2, 895/3 z mapy 4, obręb Zawadzkie.

PDFInformacja - dec. 22.11.2018 r.pdf

Opublikowano: 23.11.2018 r. 


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji Świerkle 1 Nr 02-14/P/01/UE/a/10-7, przewidzianego do realizacji
na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 436j, Leśnictwo Świerkle, na nieruchomościach oznaczonych jako działki Nr: 2303, 2308 i 2304 z mapy 13, obręb Żędowice.

PDFInformacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu deyzji środowiskowych.pdf

Opublikowano: 20.11.2018 r. 


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji Dębie Nr 02-14/P/01/UE/a/10-5, przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 34j, Leśnictwo Dębie, na nieruchomościach oznaczonych jako działki Nr: 3108 i 3059 z mapy 8, obręb Zawadzkie.

PDFInformacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji o środowiskowych .pdf

Opublikowano: 19.11.2018 r. 


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji Zarzecze Nr 02-14/P/01/UE/a/10-2, przewidzianego do realizacji
na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 402d i 402i, Leśnictwo Zarzecze, na nieruchomościach oznaczonych jako działki Nr: 102, 2284 i 2294 z mapy 12, obręb Żędowice.

PDFInformacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji o środowiskowych .pdf

Opublikowano: 19.11.2018 r. 

 


Ogłoszenie o trzecim (III) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego.

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza trzeci (III) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w I kwartale 2018 r., w wyniku wycinki drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie.

Pisemne oferty można składać do dnia 23 listopada 2018 r. do godziny 12:00.

PDFPrzetarg drzewo.pdf

Opublikowano: 08.11.2018 r. 


Konkurs „Źródło domowego ciepła"

Szanowni Państwo,

w związku z działaniami rządowymi w zakresie proekologicznego PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE, chcielibyśmy zainteresować Państwa konkursem „Źródło domowego ciepła”, jaki w ramach obchodów 20-lecia firmy De Dietrich Technika Grzewcza zorganizowaliśmy dla osób zainteresowanych wymianą starych, nieekologicznych źródeł ciepła w swoich domach. Jako odpowiedzialny producent kotłów gazowych, pomp ciepła, systemów solarnychi fotowoltaicznych dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty zapewniały komfort życia ich użytkownikom, a także były przyjazne dla środowiska naturalnego. Nasze starania docenia między innymi KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII, która objęła patronat na tym konkursem. W ramach konkursu przewidzieliśmy 5 nagród o łącznej wartości ponad 60 tysięcy złotych, a jego idea jest prosta i polega na napisaniu przez uczestnika krótkiego eseju na temat konkursowy związany z ekologią. W związku z tym, że wymiana nieekologicznych, trujących urządzeń grzewczych na wysokoefektywne i ekologiczne wpisuje się z założenia rządowego PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE, a Państwo jako podmiot samorządu terytorialnego w sposób statutowy wspieracie ogólnopolskie inicjatywy, zwracamy się z prośbą o udostępnienie tej informacji dla zainteresowanych mieszkańców. Na koniec chciałbym dodać, iż termin zbierania zgłoszeń mija 11.11.2018 r., a wszystkie informacje dotyczące konkursu zostały zamieszczone na specjalnej stronie https://dedietrich.pl/konkurs/

Zapraszamy!

JPEGPlakat.jpeg

Opublikowano: 08.11.2018 r. 


Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej 15 kV – ciąg liniowy GPZ Zawadzkie – GPZ Krupski Młyn – na odcinku od istniejącego słupa nr 501/00/23 do granicy województwa, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 98, 99, 126/3, 131/1, 131/2, 2286, 2287, 2288, 2289, 2291, 2294 z mapy 12 oraz Nr: 133, 134, 144/16, 2302, 2304 i 2307 z mapy 13, obręb Żędowice.

PDFObwieszczenie - Tauron.pdf

Opublikowano: 06.11.2018 r. 

 


Informacja o uzyskaniu przez gminę Zawadzkie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawadzkie – w roku 2018”.

Burmistrz Zawadzkiego informuje, że w roku 2018 gmina Zawadzkie uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,w ramach zadania
pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawadzkie – w roku 2018”. Dofinansowanie stanowiło 85% kosztów kwalifikowanych obejmujących: demontaż lub uprzątnięcie, transport materiałów niebezpiecznych zawierających azbest oraz unieszkodliwienie tych odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych. Dofinansowaniem objętych zostało siedmiu /7/ beneficjentów.
W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 13,360 Mg odpadów zawierających azbest.

Opublikowano: 24.10.2018 r. 
 

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza drugi (II) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w I kwartale 2018
r., w wyniku wycinki drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie.
Pisemne oferty można składać do dnia 31 października 2018 r. do godziny 12:00.

 
Opublikowano: 16.10.2018 r. 

 

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego zawiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji Świerkle 1 Nr 02-14/P/01/UE/a/10-7, przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 436j, Leśnictwo Świerkle, na nieruchomościach oznaczonych jako działki Nr: 2303, 2308 i 2304 z mapy 13, obręb Żędowice

 
Opublikowano: 08.10.2018 r. 

 

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza pierwszy (I) pisemny przetarg
nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w wyniku wycinki
drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy
Zawadzkie, w I kwartale 2018 r.

Pisemne oferty można składać do dnia 3 października 2018 r. do godziny
12:00.
PDFSprzedaż drwewna .pdf
 
Opublikowano: 20.09.2018 r. 

 

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza czwarty (IV) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w wyniku wycinki drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie, w IV kwartale 2017 r.

PDFOgłoszenie o czwartym (IV) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego..pdf

Pisemne oferty można składać do dnia 5 września 2018 r. do godziny 12:00.

 

 

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych (rowów przydrożnych) zlokalizowanych wzdłuż ul. Opolskiej w miejscowości Żędowice.
 
Opublikowano: 25.07.2018 r. 

1. Informacja Burmistrza Zawadzkiego o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji Świerkle 1 Nr 02-14/P/01/UE/a/10-7, przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 436j, Leśnictwo Świerkle, na nieruchomościach oznaczonych jako działki Nr: 2303, 2308 i 2304 z mapy 13, obręb Żędowice.  PDFInformacja 10-7.pdf

 
2. Informacja Burmistrza Zawadzkiego o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji Dębie Nr 02-14/P/01/UE/a/10-5, przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 34j, Leśnictwo Dębie, na nieruchomościach oznaczonych jako działki Nr: 3108 i 3059 z mapy 8, obręb Zawadzkie   
 
3. Informacja Burmistrza Zawadzkiego o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji Zarzecze Nr 02-14/P/01/UE/a/10-2, przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 402d i 402i, Leśnictwo Zarzecze, na nieruchomościach oznaczonych jako działki Nr: 102, 2284 i 2294 z mapy 12, obręb Żędowice.  
 
4. Informacja Burmistrza Zawadzkiego o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji Świerkle 2 Nr 02-14/P/01/UE/a/10-8, przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 809h, Leśnictwo Świerkle, na nieruchomościach oznaczonych jako działki: Nr 2244 z mapy 9, obręb Żędowice oraz Nr 142/33 z mapy 8, obręb Pludry.  

Opublikowano: 03.07.2018 r. 


Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji Świerkle 1 Nr 02-14/P/01/UE/a/10-7, przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 436j, Leśnictwo Świerkle, na nieruchomościach oznaczonych jako działki Nr: 2303, 2308 i 2304 z mapy 13, obręb Żędowice, zawieszonego postanowieniem Nr GRO.6220. 9.2017.ZP Burmistrza Zawadzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r.

PDFObwieszczenie - strony postępowania.pdf

Opublikowano: 03.07.2018 r. 


Zapytanie ofertowe na wykonanie prac związanych z usuwaniem
i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości
na terenie gminy Zawadzkie

Ofertę złożyć należy do godz. 12:00 w dniu 06 lipca 2018 r.
 
Opublikowano: 29.06.2018 r. 

 

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza trzeci (III) pisemny przetarg
nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w wyniku wycinki
drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy
Zawadzkie, w IV kwartale 2017 r.

Pisemne oferty można składać do dnia 11 lipca 2018 r. do godziny 12:00.
 
Opublikowano: 29.06.2018 r. 

 

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza drugi (II) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w wyniku wycinki
drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie, w IV kwartale 2017 r.

Pisemne oferty można składać do dnia 22 czerwca 2018 r. do godziny 12:00.
PDFOgłoszenie o drugim (II) pisemnym przetargu nieograniczonym na.pdf
 
Opublikowano: 11.06.2018 r. 

 

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego zawiadamiające strony postępowania o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie – Żędowice",

PDF1. Obwieszczenie - ZDW 07.06.pdf

Opublikowano: 08.06.2018 r. 


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie – Żędowice" oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy.

PDF2. Informacja - ZDW 07.06.pdf

Opublikowano: 08.06.2018 r. 


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja kotłowni zakładowej na terenie zakładu przy ul. Krótkiej 3 w Zawadzkiem”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 453/5 z mapy 2, obręb Zawadzkie.

PDFInformacja - dec. bip.pdf

Opublikowano: 22.05.2018 r. 

 

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego zawiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie – Żędowice".

PDFobwieszczenie - 10 kpa ZDW.pdf

Opublikowano: 09.05.2018 r. 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie – Żędowice"

PDFObwieszczenie - ZDW postanowienie.pdf

Opublikowano: 08.05.2018 r. 

Ogłoszenie o pierwszym (I) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego.
 

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza pierwszy (I) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w wyniku wycinki drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie, w IV kwartale 2017 r.

 

Pisemne oferty można składać do dnia 16 maja 2018 r. do godziny 1200.

PDFprzetarg.pdf

 

Opublikowano: 02.05.2018 r. 

_____________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o czwartym (IV) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna użytkowego

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza czwarty (IV) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna użytkowego (gat. topola i brzoza), pozyskanego w wyniku wycinki drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie, w IV kwartale 2017 r.

Pisemne oferty można składać do dnia 20 kwietnia 2018 r. do godziny 1200

PDFOgłoszenie o czwartym (IV) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna użytkowego.pdf

Opublikowano: 06.04.2018r.


 

Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu PROMA Sp. z o. o. w Zawadzkiem przy ul. Lublinieckiej 10, polegająca na uruchomieniu 2 (drugiej) linii do produkcji kompozytów poliestrowo-szklanych metodą nawojową”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 402/91 z mapy 2, obręb Zawadzkie.
 

Opublikowano: 28.03.2018r.


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza trzeci (III) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna użytkowego (gat. topola i brzoza), pozyskanego w wyniku wycinki drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie, w IV kwartale 2017 r.  

Pisemne oferty można składać do dnia 29 marca 2018 r. do godziny 12:00.

PDFogłoszenie.pdf

___________________________________________________________________________________________________

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego.pdf

Opublikowano: 14.03.2018r.


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zawadzkie

PDFPGN_Zawadzkie-26.09.2016.pdf

PDFPGN_Zawadzkie.pdf - uchylony


Konsultacje społeczne Projektu dokumentu „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do  projektu dokumentu: „ZINTEGROWANY PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Dyskusja publiczna w tym temacie odbędzie się w dniu 14.07.2015 w godzinach od 16:00 do 17.00 w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem (sala nr 201).

PDFOGŁOSZENIE.pdf
PDFFormularz zgłaszania uwag podczas konsultacji społczenych.pdf
PDFPrognoza oddzialywania na srodowisko ZPGN SKK.pdf
PDFZPGN dla SKK.pdf

 


DANE O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU

Zgodnie z przepisami prawa gmina jest obowiązana do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informację o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach. Gmina Zawadzkie prowadzi własny Publiczny dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska, które nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów poprzez stronę internetową www.ekoportal.gov.pl

Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwych dla Gminy Zawadzkie:

 http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miejski+w+Zawadzkiem

 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-04-2012
  przez: Beata Karlińska
 • opublikowano:
  25-04-2012 13:54
  przez: Damian Dubiel
 • zmodyfikowano:
  04-10-2019 08:49
  przez: Grzegorz Wieszołek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zawadzkiem
  odwiedzin: 10284
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Zawadzkiem
47-120 Zawadzkie
ul. Dębowa 13
NIP: 756-10-01-644 REGON: 000531080
Numer konta: 78 8909 0006 2000 0000 0299 0005

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 23 100 (centrala)
fax: 77 46 23 175
e-mail: umig@zawadzkie.pl
strona www: www.zawadzkie.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×