Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Zawadzkiem

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27.11.2017

PDFUchwała Nr XXXVI-322-17 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-323-17 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-324-17 o zmianie uchwały budżetowej na 2017 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-325-17 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-326-17 o zmianie uchwały w spr. opłaty targowej.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-327-17 w spr. przyjęcia GPRiRPA oraz PN dla gminy Zawadzkie na 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-328-17 w spr. przyjęcia Programu wspólpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-329-17 w spr. stwierdzenia przekształcenia PSP w Zawadzkiem w ośmioletnią PSP w Zawadzkiem.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-330-17 w spr. stwierdzneia przekształcenia ZSG w Żędowicach w ośmioletnią PSP w Żędowicach.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-331-17 w spr. stwierdzenia przekształcenia ZSG w Kielczy w ośmioletnią PSP w Kielczy.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-332-17 w spr. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-333-17 w spr. przyjęcia Wieloeltniego planu rozowju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-334-17 w spr. zmiany nazw ulic 20 Stycznia w Zawadzkiem i XXX-lecia w Żędowicach.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-335-17 w spr. ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-336-17 o zmianie uchwały w sprawie utworzenia żłobka, dla którego organem prowadzącym jest gmina Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-337-17 w spr. ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Zawadzkiem.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-12-2017
  przez: Damian Dubiel
 • opublikowano:
  01-12-2017 12:33
  przez: Damian Dubiel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zawadzkiem
  odwiedzin: 4208
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Zawadzkiem
47-120 Zawadzkie
ul. Dębowa 13
NIP: 756-10-01-644 REGON: 000531080
Numer konta: 78 8909 0006 2000 0000 0299 0005

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 23 100 (centrala)
fax: 77 46 23 175
e-mail: umig@zawadzkie.pl
strona www: www.zawadzkie.pl